SİVAS YİGİDO KANGAL KÖPEK ÜRETİM ÇİFTLİĞİ 0531 507 98 34

Sivas kangal üretim çiftliği, Yavru kangal satışları satılık kangal yavrusu fiyatları.
Üyelik Girişi
Anket
Kangal köpekleri güzel mi ?
Site Haritası
Facebook tıkla
Facebook sayfamız

DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

KANGALIN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

Ortalama 300 başlık bir koyun sürüsünü korumak için ikisi erkek biri dişi olmak üzere en az üç yetişkin Kangal köpeğine gereksinim vardır,satılık sivas kangal köpekleri,Kangallar görevlerini genellikle çobandan bağımsız olarak yaparlar,satılık sivas kangal köpekleri,Sürüde en az bir dişi Kangalın bulunması gereklidir.Çünkü dişi köpekler dişi kurtlara karşı daha duyarlıdır.Analık içgüdüleri nedeniyle koruma duyguları daha da gelişmiştir,satılık sivas kangal köpekleri, ,satılık sivas kangal köpekleri,Asılardan beri sürü koruma görevi yapan Kangal köpeğinde bu davranış içgüdüseldir,satılık sivas kangal köpekleri,Sürü koruma görevini yaparken farklı zamanlarda farklı davranış şekilleri gösterirler.Sürü meraya ilk çıktığı zaman köpekler sürüden biraz uzaklaşıp etrafı kolaçan ederler.Yaşlı ve deneyimli olanlar arada bir sürüyü kontrol ederler,satılık sivas kangal köpekleri,Genç ve deneyimsiz olanlar sürüden bira daha fazla uzaklaşabilirler,satılık sivas kangal köpekleri,Herhangi bir tehlike yoksa,sürü belirli bir yerde otlamaya başladığında genellikle sürüyü gözlemleyebilecekleri yüksekçe bir yerde yatarlar,satılık sivas kangal köpekleri,(Rüzgarın estiği yöne doğru sürünün farklı yerlerinde yatarlar.)Sürü herhangi nedenle ürkerse,yerlerinden ok gibi fırlarlar,sürüyü tehdit eden kurt gibi herhangi bir yırtıcı hayvan varsa aynı hızla onun peşinden koşarlar,satılık sivas kangal köpekleri,Kısa mesafede kurda kim yetişirse kurdun üstüne atlar (Kurda Çöker) ; Diğerleri de ona yardıma gelir.Kurda yetişme olayı sık görülen bir durum değildir.Genellikle kurt kaçar ve köpeklerde bir süre kovaladıktan sonra sürüye geri dönerler.Bazı köpekler ise inatla kurdun izini takip edip onu yakalamaya çalışır,satılık sivas kangal köpekleri,Kurt kovalayan bazı kangalların birkaç gün sonra sürülerine döndükleri görülmüştür,satılık sivas kangal köpekleri, ,satılık sivas kangal köpekleri,Kurtlar genellikle koloni halinde yaşarlar.Dolayısıyla sürüye grup halinde saldırırlar,satılık sivas kangal köpekleri,Kurdu uzun süre kovalayan Kangallar,sürüyü savunmasız olarak bırakırlar,satılık sivas kangal köpekleri,Bazı kurtlar koloniden birini köpekleri peşine takması için görevlendirir,sonra farklı yönlerden sürüye saldırırlar,satılık sivas kangal köpekleri,Çobanların bu durumlar için önlem almaları gerekebilir.Bunlardan biri,köpeklerden bir veya ikisini yanında bağlı olarak yedekte tutmaktır,satılık sivas kangal köpekleri,Diğer köpekler kurdun peşine takılıp sürüden uzaklaşınca yedek köpekler devreye girer.Bu gibi Saldırıları önlemek,çobanın ve köpeklerin deneyimlerine bağlıdır.Daha önce bütün saldırılara mağruz kalmış köpekler kurdu bir süre kovaladıktan sonra geri dönüp sürüsünün çevresinde çark gibi döner ve etrafı araştırırlar.Köpekler geri dönerken bazen bir veya ikisi takibe devam eder,satılık sivas kangal köpekleri,Sürünün yanına dönen köpekler,sürüyü tehdit eden herhangi bir tehlike olmadığını görürse ve hala kurdun peşinde köpek varsa tekrar kurdun peşine düşerler.Köpeklerin bu davranışı,günün değişik zamanlarına göre farklılık gösterir,satılık sivas kangal köpekleri,Gündüz ısrarla kovalarken gece vakti kovalamada fazla ısrarcı olmaz ve sürülerinin başına çabuk dönerler,satılık sivas kangal köpekleri, ,satılık sivas kangal köpekleri,Kurdu ısrarla takip eden Kangallar,saldırıyı püskürtüp kısa süre sonra sürünün yanına dönen kangallar kadar uzun ömürlü olmazlar,satılık sivas kangal köpekleri,Bunun iki nedeni vardır:Birincisi,kurt kapanı denilen tuzağa düşerek kurtlar ; ikincisi,diğer sürülerin köpekleri tarafından öldürülme olasılıklarının yüksek olmasıdır.Israrcı kangallar günün birinde kurtların bir davranış şekli olan ve kurt kapanı adı verilen tuzağa düşüp onlara yem olurlar,satılık sivas kangal köpekleri,Kurt kapanı;kurtlardan birinin sürüye yanaşıp köpeklerin dikkatini çekerek kaçması ve peşinden gelen köpeği sürüden uzak bir yerde,aile fertleri ile pusuya düşürüp öldürmesine denir,satılık sivas kangal köpekleri, ,satılık sivas kangal köpekleri,Kangalların diğer sürülerin köpekleri öldürülmesi olayında ise çobanların rolü büyüktür,satılık sivas kangal köpekleri,Bu çobanlar;kurt kovalarken sürüden uzaklaşan cesur bir Kangal köpeğine,dönüşte -koruyup kollamaları gerekirken-kendi köpeklerini saldırttırırlar. Bu ve benzeri olaylardaki çobanın davranışı,eğitimi ve bilinçli olması ile ilgilidir,satılık sivas kangal köpekleri, ,satılık sivas kangal köpekleri,Kurdu çok uzun süre kovaladıktan sonra öldüren Kangallar da vardır.Bu uzun takipten sonra kurtlar kurtulsalar da takipte ısrarlı olan Kangalların koruduğu sürülere ikinci kez yanaşmazlar,satılık sivas kangal köpekleri,Sürü emniyetini elden bırakmayan ve kurdu kısa bir süre kovalayıp geri dönen Kangalların sürüleri ise kurt saldırılarına daha fazla maruz kalırlar,satılık sivas kangal köpekleri, ,satılık sivas kangal köpekleri,Kurtlar yavrularını büyütünceye kadar,yerlerini belli etmemek için,yuvalarının etrafındaki sürülere zarar vermekten kaçınırlar,satılık sivas kangal köpekleri,Saldırılarını en çok gece ve sabahın erken saatlerinde yaparlar.Kurt saldırılarının ender görüldüğü gündüz vakitlerinde Kangallar,yarı uyku halinde dinlenmesi ile harekete geçerler,satılık sivas kangal köpekleri,Kangallar geceleri daha aktiftir ve sürü yatana kadar sürekli etrafında dolaşırlar;sürü yattıktan sonrada etrafında belirli bir konumda yatarlar,satılık sivas kangal köpekleri, ,satılık sivas kangal köpekleri,Çoban,gece uyurken sürünün hareketlenmesi halinde uyanık için,sürü içinden kendine alıştırdığı bir koyunu eline bağlar,satılık sivas kangal köpekleri, Bu koyuna halk arasında''bağcak koyunu'' denir.Dinlenmekte olan sürü herhangi bir nedenle hareketlendiğinde bağcak koyunu da harekete geçerek çobanı uyandırır,satılık sivas kangal köpekleri,Çobanın herhangi bir sebeple sürüsünün yanında bulunmaması halinde bile,sürü hareket ettiği zaman,deneyimli ve iyi yetiştirilmiş Kangallar -çoban aramadan- sürüyle birlikte gider ve sürünün korunmasını sağlamaya çalışırlar,satılık sivas kangal köpekleri,İyi bir Kangal köpeği şartlar ne olursa olsun sürüyü asla yalnız bırakmazlar,satılık sivas kangal köpekleri, ,satılık sivas kangal köpekleri,Kangallar sürüye yaklaşan yabancı insanlara karşı da sürüyü korurlar,satılık sivas kangal köpekleri,Yaklaşan bir yabancı gördüklerinde bir araya gelip havlayarak ona doğru koşarlar ve onu uyararak onu sürüden uzak tutmaya çalışılar,satılık sivas kangal köpekleri, Çoban müdahale etmez ve yabancı koşarak kaçarsa köpekler onu kovalar ve yaralanmasına neden olabilir,satılık sivas kangal köpekleri,Kangallarda bölge koruması ön plandadır.Sürüden uzak bir mesafeden geçen yabancılara sadece havlayarak varlıklarını bildirirler,satılık sivas kangal köpekleri, ,satılık sivas kangal köpekleri,Sürüde kullanılacak Kangalların kardeş olmalarına özen gösterilmelidir.Çünkü kardeş birbirlerini daima kollar ve hiç bir durumda terk etmeler,satılık sivas kangal köpekleri, ,satılık sivas kangal köpekleri,Sürüde bulunan Kangallar arasında daima hiyerarşik bir düzen vardır,satılık sivas kangal köpekleri,En güçlü köpek sürünün lideridir.Doğal şartlarda dişi ile o çiftleşir.Aralarında kavga çık sivas