• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/www.satilikkangal58.com
 • https://plus.google.com/www.satilikkangal58.com/posts
 • https://www.twitter.com/www.satilikkangal58.com
YİĞİDO KANGAL ÜRETİM ÇİFTLİĞİ.          0530 834 09 26    
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret954775114
Site Haritası
Takvim
Saat
SİVAS KANGALI
KANGAL KÖPEĞİ
TESCİLLİ KANGAL
SAF KANGAL
KURTBOĞAN KANGAL
SİVAS KANGALI
YAYLA KANGAL
KANGAL YAVRU
YAVRU KANGAL
AYIBOĞAN
KURTBOĞAN

KANGALLARIN EĞİTİMİ

KANGALLARIN EGITIMI

Kangalların eğitimi konusuna girmeden önce, bu hayvanları, diğer ırklardan ayıran ve başka ırklarda rastlanmayan, onlarca özgü karakter, huy ve davranış özelliklerinin belirlenmesi gerekir.
 
Kangal eğitimi için nazara alınacak en önemli iki husus, erkek ve dişi Kangalın (biraz farklı olsa da ) sahibi ile olan ilişkilerindeki, iç güdüsel yönlerden aşırı bağlılığı, aynı zamanda da özgürlüğüne olan aşırı düşkünlüğüdür. Özgürlük ve sadakat bu iki ters nitelik insanlar için, uzlaşmaz iki zıtlıktır. Kangallarda ise, üstün karakter özelliğidir ve uyumla uzlaşır.
 
Köpek eğitiminde, çok önemli olan yiyecekle ödüllendirme, Kangallar için geçerli değildir. Çünkü Kangal yiyeceği, ödül saymaz. Sert ve komut tarzındaki uyarılarla köpeğe bazı davranışları yaptırmak, köpek eğitiminin esasını teşkil eder. Bu husus da Kangal için geçersizdir. Kangal kendisine çok sert davranılmasını sevmez ve ters tepkiyi hemen gösterir. Genelde, köpek eğitimi, köpek eğitmenliğini meslek edinmiş kişiler tarafından yapılır. Kangal ise doğası gereği sahibinden başkasına itaat etmek istemez. Sivas ili ve civarından veya bozkırından bir yöreden getirilmiş ise, iklimi yazın sıcak ve nemli geçen yörelerde yani sahillerde ve yakınlarında, sağlığı menfi yönde etkileneceğinden Kangalın yaşamında hareket isteksizliği olacaktır. Bazı çevrelerde söylendiği gibi Kangalı eğitmek zor veya mümkün değil midir ? Kesinlikle hayır! Kangal çok maksatlı olarak ve çok iyi eğitilebilir. Ancak, ırkın ve eğitilecek Kangalın huy ve davranış özellilerinin, en önemli olarak da yaşam tarzı ve karakterinin çok iyi bilinmesi gerekir.
 
Kangal eğitimini, kullanılma maksadı bakımında beş ana grupta incelemek gerekir.
 
 1. Sürü çobanlığı hizmetleri
 2. Bekçilik hizmetleri
 3. Bireysel koruma hizmetleri
 4. Askeri ve polisiye hizmetleri
 5. Yaşam dostu olarak
 
 
 1. Kangalın yaşamı küçükbaş sürüleri, yani koyun ve keçi sürülerini toplu yaşamına, doğal ve içgüdüsel olarak tam uyumludur. Geceleri sürüyü koruyan ve kollayan, devamlı hareket halinde olan Kangallar, genelde, gündüzleri dişileri ağılda sürünü içinde, erkeklerse ağlın kapısının civarında yatarak görevlerini sürdürürler. Çoban köpekleri görev sonunda yani sabahları beslenirler. Böylece gecenin tümünde sürü otlarken yani beslenirken tetikte olması ve çevik hareket etmesi sağlanır. Kangal doğal çoban köpeğidir. Bu hizmeti içgüdü olarak yerine getirir. Ayrıca eğitim vermek gerekmez. Üçüncü aydan itibaren yavrular anne ve babaları ile sürüye gönderilir, böylece anne ve babanın gözetiminde çobanlık yeteneklerinin gelişmesi sağlanır. Bir yaşından itibaren Kangal çobanlık görevine hazırdır. İkinci yaşında fiziksel ve güç bakımından gelişmeyi tamamlayan sağlıklı Kangal, kurt ve diğer hayvanlarla baş edebilecek hale gelir. Sürü ağılda iken, Kangal obanın ve ağılın bekçisidir.
 2. Bekçilik, Kangal çoban köpeğinin asli görevidir, sahibine ait olduğu içgüdüleri ile hissettiği her şeyi, obasını, ailesi, evini, bahçesini, canlı ve cansız tüm mallını korur. Bu konuda herhangi bir eğitim alması gerekmez. Sahibine ait olanları, kollamak ve korumak Kangalların doğası ve karakterinin ana unsurudur. Genetiğinden kaynaklanır. Esasen, Kangalların çoban köpeği olarak başarısı da, doğal kollama ve koruma köpeği olmasından kaynaklanır. Kemik ve adale yapısının kurtları, hatta ayıları bile zararsız hale getirecek kadar güçlü olması, iri yapısı, güçlü çenesi ve dişleri, boğuk ve yüksek sesle havlaması vahşi hayvanlar ve sorumluluk alanına giren kötü niyetliler için caydırıcı niteliktedir.
 
Bekçilik hizmetlerinde kullanılacak olan Kangal, yavru iken dahi. Çok kişi ile temas ettirilmemelidir. Sadece bakıcısı ve sahibi tarafından beslenmeli, bakılmalı, sulanmalı ve okşanmalıdır. Yabancıdan yiyecek kabul etmemeye alıştırılmalıdır. Birçok kişi tarafından beslenen ve okşanan köpek yalaka olur. Yalaka haline gelen köpek, bekçilik özelliğini yitirir. Görev saatlerinin dışında, kulübesinin de içinde bulunduğu, etrafı kafes tel örgü ile çevrili en az 50 metrekarelik bir alanda bağlanmadan tutulmalı, işyeri çalışanları dahil diğer insanlar ile yakın temas etmemesi sağlanmalıdır. Kangal, sorumluluk alanına giren kötü niyetli kişiye bile, yaşamına kasteden bir davranışta bulunmaz. Sopalı, taşlı veya silahlı bir eyleme uğrar, canı yanarsa hasmını hırpalayabilir. Genelde, sorumluluk alanına giren kötü niyetli veya yabancıyı, bir kenara sıkıştırarak esir alır. Sahibi veya bakıcısı gelene kadar bekletir. Kaçmaya kalkışanı yere yatırıp üstüne basabilir. Bazen de esirinin üstüne işemek suretiyle onu aşağılayabilir. Geceleri, bekçi Kangal ve bakıcısı olan koruma görevlisi, mükemmel koruma ikilisidirler. Bekçi Kangal, hem işyerinin hem de görevli bekçinin bireysel korunmasında, silahtan daha etkili ve daha caydırıcıdır.
 
Bekçilik görevi yapan Kangalın, kötü niyetleri caydırıcı nitelikleri, boğuk ve yüksek sesle havlaması ve yabancı insanın kanını donduracak kadar sert bakışlı ve güçlü ve iri görünümüdür. Yiyecek ile kandırılmaması da bekçilik için önemli niteliktir. İşyeri bekçisi olan Kangal, işyerine devamlı giren vasıtaları ve orada devamlı çalışanları, en kısa zamanda tanır ve onlara havlamaz sorumluluk alanını terk edinceye kadar kesintisiz izler.
 
Gece bekçiliği yapan Kangal da çobanlık yapanlar gibi, görev sonunda, yani sabahları beslenmelidir. Çobanlık ve bekçilik hizmetlerindeki Kangal için günlük öğünün sabahları verilmesi bozkır geleneğidir. Bilim çevreleri koruma görevindeki köpekler için günlük öğünün 1/3’ ünü görevden önce, 2/3’ünü de görevden bir saat sonra verilmesini uygun görmektedir.
 
 1. Kangal, sahibi için doğal koruma görevlisidir. Onu her şeye karşı canı pahasına korur, bu işlevi yaparken, yaşamını kaybetmesi olağan bir sonuçtur. Bu görevi eğitime gereksinim duymadan yapan dünyadaki tek ırktır. Sahibi ile yüksek sesle konuşulması ile kulaklarını ve gözlerini olaya anında diken Kangal, sahibine aktif olarak müdahale veya tecavüz olursa ve sahibine zarar verileceğini hissedince, anında harekete geçer. Komut beklemez, komut ile hareket etmesi veya hareketin komut ile durdurulması için özel eğitim gerekir.
 
Sahibinden veya sahibinin ailesinden gayri şahısların korunması için Kangal’dan profesyonel koruma görevi yapması isteniyorsa, mutlaka eğitime gereksinme vardır. Ancak , bu eğitim diğer ırklardan çok farklıdır. Çünkü profesyonel köpek eğitmeni, sadece sahibine itaat eden ve yiyeceği ödül saymayan Kangalı etkilemez. Kangal için tek ödül sahibi tarafından elle ve sözle okşanmaktır. Bu nedenle, köpek eğitmeni, Kangal sahibini eğitmelidir. Yani eğitimde, eğitmen ile sahibin işbirliği zorunludur.
 
 1. Askeriye ve polisiye hizmetlere gelince, en zor ve problemli eğitim de budur, çünkü erin askerliği eğitim sonrasında yaklaşık 1,5 yıl sürer, polis ise en çok yer ve görev değiştiren devlet memurudur. Kangala söz geçirmek ise onun sahibi olmakla mümkündür. Bizdeki geçerli usullere göre, askeri ve polisiye hizmetler için uygulanan Kangal eğitimi çok başarılı olmaz. Profesyonel köpek eğiticilerinin alacağı netice de Kangalların kabiliyetlerine kıyasla yeterli sayılmaz.
 
Kangal, asker veya polis köpeği olamaz mı ? Yani bu görevler için eğitilemez mi ? Şüphesiz ki eğitilebilir ve çok iyi sonuçlar alınabilir. Öncelikle, Kangal ile ortak görev yapacak olan asker veya polis, bir Kangal sever olmalıdır ve köpek eğitmeni olarak yetiştirilmelidir. Konunun uzmanı olduktan sonra da bir Kangalın sahibi durumuna getirmelidir. Anne ve babasının özelliklerinden hareket ederek, fiziksel durumu ve zeka düzeyi yüksek 3 aylık iştahlı yavru Kangal, asker veya polis göreviyle, büyütülmek, eğitilmek, görev ve yaşam ortağı olmak üzere teslim edilmelidir. Özet olarak eğitmen, Kangalın sahibi olmalıdır. Bu durumda, sorun çözülmüştür. Artık görevli ve köpeği 8-10 yıl yaşamı ve görevi tam gün paylaşmalıdır. Uzman görevliye meskun alan yakınında bahçeli lojman verilmeli, evin bir bölümü köpeğe tahsis edilmeli, köpeğin yaşadığı bölümden bahçeye çıkabildiği gibi eve, evden de bu bölüme geçilebilmelidir. Geceleri veya görev dışındaki zamanlarda bahçede Kangal serbest dolaşabilmelidir. Dar mekanda yaşama ve zincirle bağlanma Kangalın kişiliğini zedeler ve özelliklerinin zamanla kayba uğramasına neden olur. Bu nedenle Kangal olabildiğince özgür olmalıdır.
 
Böyle bir ortamda yetiştirildiğinde; artık görev olan şahıs, Kangalın sahibi olmuştur, eğitime başlanabilir. Önce klasik davranış temel eğitimi sonra da kendisinden beklenen görevlere göre ileri davranış eğitimini zorlanmadan kazanır. Kangal, doğası gereği, gece görevleri için geceler, akşam ve sabah saatlerinde verimli olarak eğitilebilir.
 
Profesyonel köpek eğitmenlerinin, sahibi olmadıkları ve meskun mahallerde ve dar alanda yaşatılan veya devamlı bağlı tutulduğu için kişiliği zedelenmiş Kangallardan gündüzün sıcak saatlerinde yapmaya çalıştıkları eğitimde, netice almak güçlüğüne uğramalarının, bu ırkı IQ’ sunun yetersizliğinden sanılması kesinlikle yanlıştır ve Kangallara haksızlıktır. Başarısızlık sistem hatasından kaynaklanır. Kangalın zeka düzeyi, adale, kemik yapısı ve gücü gibi üst düzeydedir. Unutmayalım Kangal bir gece köpeğidir. Gündüz, onların dinlenme zamanıdır.
 
 1. Kangal iri cüssesine rağmen, kendisinden hiç beklenmedik şekilde, bahçeli evlerde yani genişçe bir yaşam alanında ev köpeği olarak eğitilebilir ve yetiştirilebilir. Özellikle yalnız yaşayanlara, nitelikli yoldaş ve yaşam ortağı olabilecekleri kanıtlanmıştır. Kangal alaturka bir tuvaleti özenle kullanacak kadar tuvalet eğitimi alabilir.
 
Temel ve ileri davranış eğitimi Kangalın sahibi ve köpek eğitmeni işbirliği ile 
sağlanmalıdır. Bu konumda Kangal aynı zamanda bekçi ve koruma görevlerini doğal 
yetenekleri ile yerine getirecektir. Sahibine daha bağlı, eğitimi daha kolay, daha 
 kollayıcı, daha uyumlu olan dişi Kangal, yaşam dostu olarak daha uygundur.
 
   Kangal sahipleri ve bu köpeği eğitme işine girişenleri unutmamalıdır ki, Avrupa her ırk için ayrı ayrı olmak üzere köpeklerin yaklaşık 150 yıldır davranışları bilimsel olarak izlenerek, huy ve karakter özellikleri tespit edilmekte ve genel buluntular saptanarak, köpekler, ırklarının özelliklerine göre eğitilmektedir. Bilindiği gibi insanların eğitimde sosyal miras, daha kolay öğrenmeyi sağlayacak şekilde nesilleri etkiler. Bu hususun köpekler için de geçerliliği bilim çevrelerinde kabul edilmektedir. Çünkü köpek yavruları anne ve babalarının davranışlarını tekrarlamakla yaşamda yola çıkarlar. Nasıl eğitimli bir ailenin çocuğu olmak eğitimde bir avantaj ise eğitimli köpeğin yavrusu olmak da, daha kolay ve ileri seviyede eğitimi alabilmek için bir ön avantajdır.
 
Özetle, Kangallar özel görevler için ırkının genel ve bireyin özel karakteristikleri nazara alınarak ve aşağıdaki öneriler doğrultusunda eğitilebilir.
 
a)      Kişiliği zedelenmemiş yani, korkutulmamış, yalaka edilmemiş, bağlanarak dar alanda tutulmamış Kangal yavrusu seçilmelidir.
b)      Kangal doğasına uygun şartlarda eğitilmelidir.
c)      Kangalın yaşamı gece uyarlıdır, gece görevleri için gece eğitilmelidir.
d)      Kangal sahibi tarafından eğitilmeli, onunla yaşamalı ve birilikte ortak görev yapmalıdır. sivas,kangalı,yavruları,fiyatları

sivas, kangalı ,kaç, para

sivas, kangalı,köpek,resimleri

satılık,kangal,köpekler

kangal,belgeselleri

kangal,yetiştirme,çiftliği

kangal,köpeyi

kangal,satış

saf ,kangal ,satılık

kangal, köpek, bakımı

akbaş, kangal ,satılık

6 aylık kangal yavruları

kangal köpeklerinin eğitimi

kangal ozellikleri

sivas kangal üretim çiftliği

sivas kangal yavruları fiyatları

sivas kangal yetiştirme çiftliği

sivas kangal isimleri

sivas kangal köpeği özellikleri

sivas kangal köpeklerinin resimleri

sivas kangal resim

kangal yavru bakımı

sivas kangal yavru fiyatları

saf kangal yavru fiyatları

satılık kangallar fiyatları

köpek fiyatları yavru

akbaş kangal fiyatları

köpek yavrusu fiyatları

kangal yavrularının fiyatları

satılık yavru köpekler ve fiyatları

satılık köpek yavrusu

köpek yavruları satılık

satılık yavru köpek

köpek yavru bakımı

sivas kangali resimleri

sivas kankal resimleri

sivas kangalının resimleri

sivas kangalının özellikleri

sivas kangallarının özellikleri

sivas kangali resmi

saf sivas kangalları

sivas kangal yavrusu satılık

kangal yavrusu fiyatı

ucuz kangal yavrusu

saf kangal yavrusu

sivas kangal yavrusu fiyatları

kangal köpekleri özellikleri

sivas kangal köpekleri özellikleri

güzel kangal köpekleri

saf kangal köpekleri

kangal köpekleri videosu

belgesel kangal köpekleri

sivas kanğal köpekleri

sivas kangalın özellikleri

satılık kopekler

yavru satılık köpekler

satılık yavru köpekler

satılık köpekleri

sivasta satılık

satılık yavru kangal fiyatları

yavru kangal fiyatlari

yavru kangal resmi

yavru kangal fiyatı

yavru kangal köpek bakımı

satılık cins köpekler

kangallar satılık

kangallar resimleri

sivas kangallarının resimleri

sivas gangal resimleri

sivas kangalı yavruları

sahibinden satılık sivas kangalı

kangal satışı

kangal resim

kangal köpeği bakımı

kangal köpek özellikleri

kangal ve yavruları

kangal köpeğin özellikleri

kangal köpeklerin özellikleri

satılık saf kangal

kangal belgesel

kangal köpeklerı

sivas kangal kopekleri belgesel

saf sivas kangal

sivas kangal köpeklerinin özellikleri

sivas kangal özellikleri

sivas kangal köpeğinin özellikleri

sivas kangal satışı

satılık saf kangal yavru

kangal yavru fiyatları                                                                      TESCİLLİ KANGALLAR
 
 


Üyelik Girişi
kangal köpek çengeli tasma kurt içindir
KÖPEK KULÜBESİ
sivas kangalı
SATILIK KANGAL KÖPEKLERİ
Hava Durumu
Anlık
Yarın
18° 30° 12°
Döviz
AlışSatış
Dolar3.50653.5205
Euro4.17464.1913
ETİKETLER
SİVAS KANGALI,   WEB SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ,DAMIZLIK ERKEKLER,DAMIZLIK DİŞİLER,KURTBOĞAN KANGALLAR, AYIBOĞAN KANGALLAR,İLETİŞİM 0545 427 53 64,HAKKIMIZDA, YAVRU KANGAL SEÇİMİ, SAF KANGALLAR,KANGAL IRKI,ANADOLU ASLANLARI,ARKADAŞIN KANGAL OLSUN,BOZKIRIN GÜCÜ KANGAL,ÇİFTLİĞİMİZ,DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ,DERİ HASTALIKLARI,İNSANLARA KARŞI DAVRANIŞ,KANGAL,KANGAL DİYARI,KANGAL GÜCÜ,KANGALIN VÜCÜT YAPISI,KANGALIN YURT DIŞINA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ,KANGAL KÖPEĞİNİN MERHAMET DUYGUSU,KANGAL KÖPEĞİ VETERİNER HEKİM,KANGAL KAÖPEKLERİ,KANGAL YAVRUSU,KANGAL KÖPEKLERİNDE ÇİFTLEŞME,KANGALLARDA BESLENME,KANGALLARIN EĞİTİMİ,YAVRU AŞI TAKVİMİ,SAF KANGALLAR,TESCİLLİ KANGALLAR,TUVALET EĞİTİMİ,TÜRK ÇOBAN KÖPEĞİ,TÜRK DEVLERİ KANGAL YAVRULARI,YAYLALAR ÇOBAN KÖPEĞİ KANGAL,YİĞİDO KANGAL ÜRETİM ÇİFTLİĞİ,ANASAYFA,FORUM,KANGAL YAVRU,İLANLAR,ZİYARETÇİ DEFTERİ,YAYLA KANGAL,KANGALIN TARİHÇESİ,ÜYE GİRİŞİ,ANKET,TAKVİM,SAAT,KURT VE KANGAL, ÇOBAN KÖPEĞİ,                                                         damızlık kangallar    mesaj     Foto albümler     hastalıkların tedavisi,     Eğitimi    kurt boğması,     aşı tablosu     resimleri    Kangal Bakımı      İsimleri    SİTEYE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ     yavru kangal satışlarımız    İsimleri      yavru kangalların beslenmesi    kangallarda     aşı      Mamaları      dişi ve erkek kangallar    anasayfaya giriş için tıkla     kangal aşı takvimi    Anasayfaya Git    gereken özellikler    iletişim       satıştaki kangal yavruları     nasıl kangal alabilirim,    mesaj      kangalda olması gereken özelikler    çiftleşme    hastalıkların tedavisi    KANGAL ÇİFTLİĞİ SİTEYE GİRİŞ     kangal yavrusu yavruları satılık    üretim ve yetiştirme video    Kangal İlanları    Hakkında     iletişim    kangal resimleri    sivas çoban köpekleri     Köpek Eğitimi      damızlık kangal köpekleri    kangalda olması          yavru kangalların beslenmesi     tablosu     HOŞGELDİNİZ SİTEYE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ     Almak İstiyorum      yavru bakımı     yavru